Lich hoc và tai lieu mon TN Truyen So Lieu - HK2/2013-2014

THÔNG BÁO

V/V THÍ NGHIỆM TRUYỀN SỐ LIỆU (405108)

 

SINH VIÊN XEM DANH SÁCH TN THEO NHÓM – TỔ ĐỂ ĐI HỌC ĐÚNG LỊCH.

CÁC TỔ 1, 2, 3, 4 HỌC TỪ TUẦN 5 ĐẾN TUẦN 9; CÁC TỔ 5, 6, 7, 8 HỌC TỪ TUẦN 12 ĐẾN TUẦN 16.

SINH VIÊN TN PHẢI CÓ BÀI CHUẨN BỊ, NẾU KHÔNG CÓ SẼ KHÔNG ĐƯỢC VÀO LỚP, SV VẮNG TỪ 2 BUỔI TRỞ LÊN SẼ BỊ CẤM THI. 

CÓ 4 BÀI TN. BUỔI ĐẦU TIÊN, CÁC TỔ 1, 2, 3, 4 SẼ LÀM BÀI TN SỐ 1, 2, 3, 4 TƯƠNG ỨNG (TƯƠNG TỰ VỚI TỔ TỪ 5 – 8).

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM : http://www.mediafire.com/view/a1r6avqvqsq54w7/TNTLS2013.pdf

MỌI THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ BM VIỄN THÔNG.

 

 

    DANH SÁCH NHÓM TN TRUYỀN SỐ LIỆU (405108)    
MSSV Họ Tên Nhóm Tổ MSSV Họ Tên Nhóm Tổ
41104042 Mã Trí             Tuệ         A01 1 41100173 Dương Hoài         Ân          A10 3
41103675 Võ Như             Tịnh        A01 1 41102653 Lâm                Phương      A10 3
41104456 Võ Hoàng           Nam         A01 1 41101149 Trần Văn           Hiền        A10 3
41100615 Đặng Thế           Dũng        A01 1 41100155 Trần Tuấn          Anh         A10 3
41103464 Lê Trí             Thông       A01 2 41100901 Hoàng Đức          Giang       A10 4
41002929 Huỳnh Tấn          Thanh       A01 2 41100597 Trần Hữu           Duy         A10 4
41101189 Võ Ngọc            Hiệu        A01 2 41102720 Nguyễn Minh        Quang       A10 4
41102924 Lê Quang           Sơn         A01 2 41104475 Nguyễn Trọng       Hoàng       A10 4
41103699 Nguyễn Quý         Toàn        A01 3 41101209 Đào Tấn            Hoàng       A10 5
41103687 Mai Đức            Toàn        A01 3 41103701 Nguyễn Thanh       Toàn        A10 5
41103744 Nguyễn Đỗ Thanh    Trà         A01 3 41103496 Nguyễn Minh        Thuận       A10 5
41101727 Trần Anh           Kiệt        A01 3 41100641 Thạch Minh         Dũng        A10 5
41100655 Bùi Hải            Dương       A01 4 41101312 Đinh Huy           Huân        A10 6
41103664 Võ Văn             Tính        A01 4 41104450 Nguyễn Phước       Hiện        A10 6
41102971 Nguyễn Hữu         Sự          A01 4 41207096 Phan Đình          Nam         A10 6
41000516 Đỗ Quang           Dũng        A01 4 41207719 Trương Quang       Hưng        A10 6
41003053 Nguyễn Đăng        Thạch       A01 5 41101273 Đào Thanh          Hòa         A10 7
41100668 Nguyễn Hữu         Dương       A01 5 41207752 Nguyễn Anh         Tuấn        A10 7
41103433 Trần               Thịnh       A01 5 41102793 Ngô Minh           Quốc        A10 7
41100949 Nguyễn Văn Anh     Hào         A01 5 41102804 Uông Xuân          Quốc        A10 8
41207713 Dương Minh         Đức         A01 6 41102979 Đặng Phát          Tài         A10 8
41102643 Dương Hiển         Phương      A01 6 41207735 Lê Vĩnh            Phụng       A10 8
41100863 Nguyễn Chí         Đức         A01 6 40900310 Nguyễn Mạnh        Cường       A11 1
41101204 Trương Công        Hoàn        A01 7 41104463 Lê Văn             Thông       A11 1
41104071 Lê Tuấn            Tú          A01 7 41101177 Lê Duy             Hiệp        A11 1
41103848 Phạm Đức           Trọng       A01 7 41104238 Lê Tiến            Vinh        A11 1
41101135 Vũ Thành           Hiếu        A01 8 41102850 Phạm Văn           Quý         A11 2
41101649 Nguyễn Phạm Minh   Khoa        A01 8 41003105 Vương Xuân         Thắng       A11 2
41102694 Phan Tấn           Phước       A01 8 41100450 Hoàng Mạnh         Cường       A11 2
41103392 Đào Đạt            Thịnh       A02 1 41100125 Phan Ngọc          Anh         A11 2
41101368 Nguyễn Văn         Huy         A02 1 41101949 Nguyễn Tấn         Lộc         A11 3
41100506 Trần Mạnh          Danh        A02 2 41100715 Dương Quang Tiến   Đạt         A11 3
41102443 Trần Văn           Nhuận       A02 2 41100784 Nguyễn Hải         Đăng        A11 3
41101245 Nguyễn Phúc        Hoàng       A02 3 41100987 Nguyễn Thanh       Hải         A11 3
41102517 Đào Ngọc           Phi         A02 3 41100194 Nguyễn Thành       Ban         A11 4
41102610 Nguyễn Hoàng       Phúc        A02 4 41104307 Nguyễn Hoàng Anh   Vũ          A11 4
41100198 Phan Hoàng         Bá          A02 4 41103379 Trần Hoàng         Thiện       A11 4
41102091 Trần Hoàng         Minh        A02 5 41100760 Trần Đỗ Thành      Đạt         A11 4
41102204 Quãng Thành Vĩnh   Nghi        A02 5 41102051 Lê Trần            Minh        A11 5
41104354 Nguyễn Xuân Đông   Vương       A02 6 41100950 Tô Quốc            Hào         A11 5
41100417 Lê Trung           Công        A02 6 41103313 Trần Nguyễn Nhật   Thắng       A11 5
41001864 Tạ Văn             Luyến       A02 7 41100302 Nguyễn Phạm Thiện  Bình        A11 5
41101068 Nguyễn Văn         Hậu         A02 7 41103552 Trần Xuân          Thượng      A11 6
41103593 Nguyễn Hoàng       Tiến        A02 8 41103854 Đỗ Hữu Phương      Trung       A11 6
41004199 Trần Văn           Tiên        A02 8 41101365 Nguyễn Quốc        Huy         A11 6
40901804 Lưu Hoài           Nhân        A03 1 41100946 Hứa Cẩm            Hào         A11 6
41101345 Lê Văn Khang       Huy         A03 1 41000821 Nguyễn Anh         Hào         A11 6
41101243 Nguyễn Minh        Hoàng       A03 1 41100275 Cao Tiến An        Bình        A11 7
41100962 Hoàng Xuân         Hải         A03 1 41104148 Hoàng Oanh         Tự          A11 7
41100306 Nguyễn Thanh       Bình        A03 2 41102945 Nguyễn Văn         Sơn         A11 7
41104467 Nguyễn Hồng        Tươi        A03 2 41001719 Nguyễn Văn         Linh        A11 8
41103937 Trần Nhật          Trường      A03 2 41101896 Lâm Thăng          Long        A11 8
41004188 Nguyễn Chí         Khương      A03 2 41101731 Trần Vũ Anh        Kiệt        A11 8
41100350 Đoàn Ngọc          Cẩm         A03 3 40902586 Dương Minh         Thiện       A13 1
41102803 Trương Văn         Quốc        A03 3 41101236 Nguyễn Đào Ngọc    Hoàng       A13 1
41002442 Huỳnh Thiện        Phúc        A03 3 41103611 Trần Hữu           Tiến        A13 1
41100221 Lương Văn          Bảo         A03 3 41102068 Nguyễn Ngọc        Minh        A13 1
41103418 Nguyễn Phú         Thịnh       A03 4 41103095 Trần Trọng         Tân         A13 2
41102866 Văn Ngọc           Quỳnh       A03 4 41103462 Huỳnh Hoàng        Thông       A13 2
41101478 Nguyễn Gia         Hưng        A03 4 41103571 Nguyễn Thế         Tiên        A13 2
41102950 Phan Văn           Sơn         A03 4 41103386 Nguyễn Hùng        Thiệu       A13 3
41103799 Lê Minh            Trí         A03 5 41102386 Phạm Thành         Nhân        A13 3
41102742 Võ Viết Trương     Quang       A03 5 41102940 Nguyễn Thanh       Sơn         A13 3
41102802 Trần Văn           Quốc        A03 5 41103618 Trương Quốc        Tiến        A13 4
41102295 Lê Nguyễn Khôi     Nguyên      A03 5 41101251 Nguyễn Tín         Hoàng       A13 4
41101196 Lê Quốc            Hoài        A03 6 41102829 Đỗ Đình            Quý         A13 4
41100592 Phạm Công          Duy         A03 6 41101689 Giang Thế          Khuông      A13 5
41101645 Nguyễn Hồng Bảo    Khoa        A03 6 41102596 Hoàng Minh         Phúc        A13 5
41103532 Trần Vĩnh          Thụy        A03 6 41100622 Lưu Thành          Dũng        A13 5
41003737 Đặng Anh           Tuấn        A03 7 41001673 Trần Văn           Lâm         A13 6
40900017 Nguyễn Đức Thái    An          A03 7 41102964 Trương Ngọc        Sơn         A13 6
41101157 Lê Thái            Hiển        A03 7 41102827 Dương Đình         Quý         A13 6
41102038 Cao Văn            Minh        A03 8 41101085 Đào Nguyễn Trung   Hiếu        A13 7
41101561 Hồ Phi             Khanh       A03 8 41100924 Nguyễn Ngọc        Giàu        A13 7
41101287 Nguyễn Văn         Hòa         A03 8 41104476 Huỳnh Văn          Khương      A13 7
41102133 Lý Nhật            Nam         A04 1 41100371 Dương Duy          Chiến       A13 8
41104317 Phan Tuấn          Vũ          A04 1 41103586 Hồ Hàn             Tiến        A13 8
41100512 Cao Văn            Diên        A04 1 41102824 Nguyễn Tam         Quyền       A13 8
41101284 Nguyễn Hữu         Hòa         A04 1 41100267 Hà Quang           Biển        A14 1
41102770 Nguyễn Trung       Quân        A04 2 41104232 Đặng Quang         Vinh        A14 1
41101313 Nguyễn Đình        Huân        A04 2 41100839 Võ Văn             Đồng        A14 1
41103941 Trần Quốc          Trường      A04 2 41102367 Nguyễn Hoàng       Nhân        A14 2
41103033 Nguyễn Đức         Tâm         A04 2 41000410 Phan               Dễ          A14 2
41101247 Nguyễn Thanh       Hoàng       A04 3 41103798 Lê Minh            Trí         A14 2
41101437 Nguyễn Mạnh        Hùng        A04 3 41100854 Hồ Văn             Đức         A14 3
41101104 Nguyễn Chí         Hiếu        A04 3 41102683 Hoàng Trọng        Phước       A14 3
41101008 Võ Mậu             Hải         A04 3 41101410 Nguyễn Xuân        Huỳnh       A14 4
41100115 Nguyễn Tuấn        Anh         A04 4 41104458 Nguyễn Huy Anh     Ngọc        A14 4
41103685 Lê Song            Toàn        A04 4 41103001 Nguyễn Thành       Tài         A14 5
41100986 Nguyễn Thanh       Hải         A04 4 41102369 Nguyễn Hồng        Nhân        A14 5
41102311 Phạm Đăng          Nguyên      A04 4 41001819 Trần Vĩnh          Lộc         A14 6
41104206 Nguyễn Chấn        Việt        A04 5 41103656 Trần Trung         Tín         A14 6
41102093 Trần Nhựt          Minh        A04 5 41104018 Phạm Minh          Tuấn        A14 7
41103025 Lê Nhất            Tâm         A04 5 41001331 Nguyễn Thanh       Hùng        A14 7
41103642 Lê Trọng           Tín         A04 5 41100117 Nguyễn Tuấn        Anh         A14 8
41104350 Nguyễn Định        Vương       A04 6 41100899 Nguyễn Tài Hoàng   Gia         A14 8
41101207 Dương Quốc         Hoàng       A04 6 41101858 Trần Nguyễn Nhật   Linh        A15 1
41102285 Đặng Minh          Nguyên      A04 6 41100116 Nguyễn Tuấn        Anh         A15 1
41101608 Ngô Quang          Khải        A04 6 41100083 Lê Tuấn            Anh         A15 1
41104430 Phạm Minh          Trọng       A04 7 41103620 Vũ Văn             Tiến        A15 1
41101262 Trần Thanh         Hoàng       A04 7 41100774 Hồ Anh             Đăng        A15 2
41103197 Đỗ Đức             Thành       A04 7 41101324 Đan Minh           Huy         A15 2
40800780 Lê Quang           Huy         A04 8 41100291 Mai Chí            Bình        A15 2
41102566 Bùi Quang          Phú         A04 8 41102688 Lê Ngọc Vũ         Phước       A15 2
41101681 Nguyễn Đức         Khôi        A04 8 41103232 Trần Ngọc          Thành       A15 3
40901608 Hoàng Thanh        Nam         A05 1 41102869 Hoàng              Rốp         A15 3
41102395 Đặng Minh          Nhật        A05 1 41100446 Đậu Hùng           Cường       A15 3
41103179 Nguyễn Văn         Thái        A05 1 41100531 Ng Trọng Ngô Nhật  Du          A15 3
41104453 Nguyễn Hoàng       Kha         A05 1 41100565 Lê Hoàng           Duy         A15 4
41100992 Nguyễn Văn         Hải         A05 2 41103475 Trần Khắc          Thời        A15 4
41100666 Nguyễn Đức         Dương       A05 2 41102160 Phạm Phương        Nam         A15 4
41003178 Phạm Quang         Thiện       A05 2 41103173 Lưu Nguyễn Vĩnh    Thái        A15 4
41102613 Nguyễn Hữu         Phúc        A05 2 41100210 Bùi Gia            Bảo         A15 5
41102022 Nguyễn Ngọc Vũ     Mạnh        A05 3 41102467 Mai Quang          Nhựt        A15 5
41101600 Trần Duy           Khánh       A05 3 41101539 Phạm Hoàng         Kha         A15 5
41103634 Đỗ Trọng           Tín         A05 3 41104223 Phạm Hồng          Việt        A15 5
41100208 Tôn Thất           Bách        A05 3 41103894 Tạ Xuân            Trung       A15 6
41101797 Nguyễn Hoàng       Lân         A05 4 41101286 Nguyễn Thanh       Hòa         A15 6
41102468 Nguyễn Minh        Nhựt        A05 4 41103208 Lê Thế             Thành       A15 6
41100090 Ngô Tuấn           Anh         A05 4 41102080 Nguyễn Xuân        Minh        A15 7
41103032 Nguyễn Đức         Tâm         A05 4 41103458 Châu Ngọc          Thông       A15 7
41102822 Bạch Minh          Quyền       A05 5 41101557 Thái Vương         Khang       A15 7
41102206 Ngô Trung          Nghiệp      A05 5 41100293 Ngô Tấn            Bình        A15 8
41104226 Trần Võ            Việt        A05 5 41101939 Lê Đức             Lộc         A15 8
41103013 Phạm Bá            Tạo         A05 5 41100580 Nguyễn Khánh       Duy         A15 8
41102842 Nguyễn Thành       Quý         A05 6 41104207 Nguyễn Hoàng       Việt        A16 1
41001982 Trần Thanh         Minh        A05 6 41102128 Lê Minh Quốc       Nam         A16 1
41104068 Huỳnh Thanh        Tú          A05 6 41101783 Nguyễn Trần Sơn    Lâm         A16 1
41103791 Đường Minh         Trí         A05 6 41101844 Nguyễn Thị Tài     Linh        A16 2
41107711 Vũ Xuân            Hạnh        A05 7 41103310 Trần Đại           Thắng       A16 2
41102329 Nguyễn Duy         Nguyễn      A05 7 41100326 Vũ Văn             Bình        A16 2
41102098 Trương Hoàng       Minh        A05 7 41100662 Ngô Hoàng          Dương       A16 3
41100758 Tôn Tất            Đạt         A05 8 41102989 Mai Hữu            Tài         A16 3
41100012 Nguyễn Bá          An          A05 8 41102760 Nguyễn Hoàng       Quân        A16 3
41104067 Hoàng Anh          Tú          A05 8 41100788 Nguyễn Quốc        Đăng        A16 4
41103162 Vũ Ngọc            Thanh       A06 1 41100743 Nguyễn Tiến        Đạt         A16 4
41103037 Nguyễn Khắc Thanh  Tâm         A06 1 41102498 Huỳnh Quốc         Phát        A16 4
41100770 Vũ Quang           Đạt         A06 1 41103802 Lưu Hữu            Trí         A16 5
41103467 Nguyễn Quang       Thông       A06 1 41103695 Nguyễn Long        Toàn        A16 5
41101328 Đinh Thành Bảo     Huy         A06 2 41102912 Đặng Nguyễn Hoàng  Sơn         A16 5
41102351 Dương Đức          Nhân        A06 2 41101637 Lý Huỳnh Đăng      Khoa        A16 6
41101265 Võ                 Hoàng       A06 2 40800351 Nguyễn Lê Trung    Dũng        A16 6
41100434 Hữu Văn            Cưng        A06 2 41102376 Nguyễn Thành       Nhân        A16 6
41102037 Bùi Quang          Minh        A06 3 41104221 Phan Quốc          Việt        A16 7
41102545 Nguyễn Như         Phong       A06 3 41207702 Hoàng              Anh         A16 7
41102567 Dương Minh         Phú         A06 3 41101944 Mai Xuân           Lộc         A16 8
41103721 Nguyễn Văn         Tới         A06 3 41101914 Nguyễn Thành       Long        A16 8
41101702 Nguyễn Lê          Kiên        A06 4 41101175 Hoàng Anh          Hiệp        A17 1
41100453 Lê                 Cường       A06 4 41100673 Nguyễn Trùng       Dương       A17 1
41101987 Lê Văn             Luận        A06 4 41104316 Phan Quang         Vũ          A17 1
41102639 Trần Thị           Phụng       A06 4 41101180 Nghiêm Hồng        Hiệp        A17 1
41103613 Trần Phi           Tiến        A06 5 41101505 Vũ Minh            Hưng        A17 2
41103206 Lê Minh            Thành       A06 5 41104246 Nguyễn Quang       Vinh        A17 2
41103674 Nguyễn Xuân        Tịnh        A06 5 41104336 Trương Đức         Vũ          A17 2
41101173 Doãn Hoàng         Hiệp        A06 5 41104323 Trần               Vũ          A17 2
41103322 Nguyễn Chí         Thân        A06 6 41102748 Lê Văn             Quân        A17 3
41101456 Võ Lê Minh         Hùng        A06 6 41102925 Lê Thanh           Sơn         A17 3
41101917 Nguyễn Văn         Long        A06 6 41001206 Đồng Sĩ            Huy         A17 3
41001021 Vũ Đức             Hiền        A06 6 41103028 Lê Thị Minh        Tâm         A17 3
41102721 Nguyễn Minh        Quang       A06 7 41001773 Nguyễn Tiến        Long        A17 4
41001822 Bùi Tiến           Lợi         A06 7 41102294 Lê Bá              Nguyên      A17 4
41101779 Nguyễn Đình        Lâm         A06 7 41002914 Trần Ngọc          Tân         A17 4
41101271 Bùi Thái           Hòa         A06 8 41100107 Nguyễn Phú Việt    Anh         A17 4
41100508 Hồ Văn             Dâng        A06 8 41103909 Vũ Thái            Trung       A17 5
41100366 Hồ Vũ Kim          Chi         A06 8 41101462 Dư Trần            Hưng        A17 5
40901695 Nguyễn Hữu Hoàng   Nghĩa       A07 1 41104098 Hà Duy             Tùng        A17 5
41102159 Phạm Như Hải       Nam         A07 1 41103193 Dương Minh         Thành       A17 5
41003147 Hoàng Võ           Thiện       A07 1 41100398 Trần Đức           Chung       A17 6
41000205 Lê Cao             Biên        A07 2 41104321 Phạm Hùng          Vũ          A17 6
41100121 Nguyễn Việt        Anh         A07 2 41100837 Phạm Thành         Đồng        A17 6
41100034 Trần Đức           An          A07 2 41101454 Trần Xuân          Hùng        A17 6
41102490 Huỳnh Anh          Pháp        A07 3 41100042 Võ Văn             An          A17 7
41001364 Chu Trần           Hưng        A07 3 41103298 Lê Quốc            Thắng       A17 7
41104174 Tống Thới          Văn         A07 4 41100568 Ngô Bửu Anh        Duy         A17 7
41101673 Đỗ Minh            Khôi        A07 4 41102830 Hoàng Ngọc         Quý         A17 8
41102407 Thiều Quang Minh   Nhật        A07 5 41104326 Trần Duy           Vũ          A17 8
41103616 Trương Anh         Tiến        A07 5 41102737 Trần Đăng          Quang       A17 8
41102277 Trần Bảo           Ngọc        A07 6 41102762 Nguyễn Hữu         Quân        A18 1
41103606 Thái Hoàng         Tiến        A07 6 41101788 Trần Bảo           Lâm         A18 1
40903175 Phạm Khải          Tú          A07 7 41100403 Nguyễn Minh        Chương      A18 1
41102899 Thổ                Sinh        A07 7 41101805 Hồ Hữu Thanh       Liêm        A18 1
41104121 Phan Thị Thanh     Tùng        A07 8 41101091 Hoàng Trung        Hiếu        A18 2
41000590 Huỳnh Tấn          Đại         A07 8 41100411 Chu Thế            Công        A18 2
40902639 Đỗ Đình            Thọ         A08 1 41004194 Nguyễn Hoài        Phong       A18 2
41100009 Lê Quang Phan      An          A08 1 41104266 Trương Quang       Vinh        A18 2
41101790 Trần Hữu           Lâm         A08 1 41100179 Nguyễn Hồng        Ân          A18 3
41102048 Lê Đình            Minh        A08 1 41100338 Lê Đình            Cảnh        A18 3
41103164 Dương Nguyễn Thành Thái        A08 2 41102832 Hoàng Xuân         Quý         A18 3
41102065 Nguyễn Minh        Minh        A08 2 41002630 Phạm Minh          Quân        A18 3
41104115 Nguyễn Thanh       Tùng        A08 2 41101688 Trần Kim           Khuê        A18 4
41102895 Bùi Đức            Sinh        A08 2 41103489 Nguyễn Hữu Vĩnh    Thuần       A18 4
41103365 Ngô Duy            Thiện       A08 3 41103202 Huỳnh Văn          Thành       A18 4
41101968 Trần Lê Trọng      Lợi         A08 3 41100016 Nguyễn Ngọc        An          A18 4
41103865 Lê Tuấn            Trung       A08 3 41100923 Phan Hoàng         Giáp        A18 5
41101997 Trần Văn Thế       Lữ          A08 3 41102564 Vi Quốc            Phòng       A18 5
41101686 Nguyễn Văn         Khởi        A08 4 41102088 Phạm Nhật          Minh        A18 5
41102153 Nguyễn Trung       Nam         A08 4 41100820 Nguyễn Trung       Đoàn        A18 5
41102904 Bùi Văn            Sơn         A08 4 41102057 Nguyễn Duy         Minh        A18 6
41100224 Ngô Hoàng Quốc     Bảo         A08 4 41102590 Bùi Xuân           Phúc        A18 6
41100415 Huỳnh Quốc         Công        A08 5 41103354 Nguyễn Quang       Thiều       A18 6
41103923 Đàm Quang          Trường      A08 5 41101352 Nguyễn Đức         Huy         A18 7
41101154 Đinh Thái          Hiển        A08 5 41103808 Nguyễn Văn         Trí         A18 7
41101644 Nguyễn Đình        Khoa        A08 6 41104462 Nguyễn Tấn         Thành       A18 7
41103373 Phan Ngọc          Thiện       A08 6 41101316 Nguyễn Cẩm         Huê         A18 8
41102943 Nguyễn Trần Xuân   Sơn         A08 6 41101230 Lê Xuân            Hoàng       A18 8
41103787 Đào Văn            Trí         A08 7 41101967 Nguyễn Tiến        Lợi         A18 8
41104217 Nguyễn Thái        Việt        A08 7 41104141 Thái Kế            Tường       A19 1
41102018 Đào Duy            Mạnh        A08 7 41103444 Phạm Thị           Thoa        A19 1
41002336 Vũ Duy             Pháp        A08 8 41101469 Lê Thái            Hưng        A19 1
41103138 Nguyễn Phi Quốc    Thanh       A08 8 41102505 Nguyễn Đỗ Việt     Phát        A19 1
41000137 Lê Quang           Ân          A08 8 41104344 Hoàng Trọng        Vương       A19 2
41101121 Phạm Trung         Hiếu        A09 1 41103551 Đỗ Mạnh            Thưởng      A19 2
41100215 Hồ Quốc            Bảo         A09 1 41101697 Phạm Văn           Khương      A19 2
41101528 Lê Trọng           Hữu         A09 1 41103573 Nguyễn Văn         Tiên        A19 2
41101923 Trần Đạo           Long        A09 2 41100504 Trần Công          Danh        A19 3
41100699 Lâm Trọng          Đại         A09 2 41102019 Đoàn Ngọc          Mạnh        A19 3
41102309 Phan Nhật          Nguyên      A09 2 41101614 Phan Ngọc          Khiêm       A19 3
41102148 Nguyễn Phạm Hải    Nam         A09 3 41101778 Nguyễn Chu Đăng    Lâm         A19 3
41100659 Giảng Hoàng Quốc   Dương       A09 3 41103089 Nguyễn Trương      Tân         A19 4
41103166 Đỗ Nguyễn Uyên     Thái        A09 3 41102656 Lê Hoàng           Phương      A19 4
41100287 Huỳnh Nguyễn Đình  Bình        A09 4 41101500 Trần Nguyên        Hưng        A19 4
41103633 Đỗ Thành           Tín         A09 4 41101442 Nguyễn Văn         Hùng        A19 4
41102558 Trần Nguyên        Phong       A09 4 41002520 Lê Văn             Phương      A19 5
41104000 Nguyễn Hoàng Anh   Tuấn        A09 5 41102216 Lê Minh            Nghĩa       A19 5
41102617 Nguyễn Phạm Hồng   Phúc        A09 5 41103902 Trần Hữu           Trung       A19 5
41100471 Nguyễn Tự          Cường       A09 5 41103939 Trần Quang         Trường      A19 5
41207189 Nguyễn Đức         Tuấn        A09 6 41101480 Nguyễn Hòa         Hưng        A19 6
41102152 Nguyễn Toàn        Nam         A09 6 41103814 Trần Ngọc          Trí         A19 6
41102965 Trương Thiếu       Sơn         A09 7 41101296 Văn Thái           Hòa         A19 6
41102818 Doãn Ngọc          Quyết       A09 7 41101463 Đặng Thành         Hưng        A19 6
41207753 Nguyễn Xuân        Tùng        A09 8 41100888 Trần Vũ            Đức         A19 7
41102889 Võ Lê Thiện        Sanh        A09 8 41102113 Phạm Chí           Mỹ          A19 7
41100768 Võ Lê Tiến         Đạt         A10 1 41207704 Trương Hoài        Anh         A19 7
41103604 Phạm Trần Minh     Tiến        A10 1 40900519 Đoàn Quốc          Đạt         A19 8
41102703 Bùi Nguyễn Nhật    Quang       A10 1 41100388 Hoàng Xuân         Chính       A19 8
41100086 Lưu Công Tuấn      Anh         A10 1 41000701 Đặng Tấn           Đô          A19 8
41102926 Lê Trường          Sơn         A10 2          
41100438 Bùi Công Huy       Cường       A10 2          
41100817 Phạm Duy           Đoan        A10 2          
41101748 Hồ Viết            Lai         A10 2          

 

Recruitment

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi