Danh sach Hoi dong bao ve De cuong LVCH

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM      
  KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ      
 BỘ MÔN VIỄN THÔNG      
             
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LVCH
             
HỘI ĐỒNG 1: P. 206B1    
Ngày bảo vệ: 31/12/2013 Giờ bảo vệ: 7g30
PGS.TS. Lê Tiến Thường        
TS. Hồ Văn Khương        
TS. Võ Trung Dũng        
STT MHV HỌ  TÊN Kết quả TÊN ĐỀ TÀI CB HƯỚNG DẪN
1 12140053 Mai Anh Trung   Thiết kế và đánh giá hiệu quả của mã
 khối không gian - thời gian cận trực giao
Hồ Văn Khương
2 12140033 Đỗ Lê Nam   Thiết kế và đánh giá hiệu quả của mã RAPTOR Hồ Văn Khương
3 10140003 Trần Nguyễn Phú Chuyên   Tính toán mềm đám mây di động cho điện thoại thông minh Lê Tiến Thường
4 12140045 Nguyễn Hoàng Thi   Nghiên cứu giải thuật FORENSIC ứng dụng trong xử lý ảnh Lê Tiến Thường
5 12140001 Đào Ngọc Ẩn   Xử lý tín hiệu radar phân giải cao lý thuyết nhiễu xạ hình học Lê Tiến Thường
6 11140013 Nguyễn Minh Hải   Nâng cao chất lượng ảnh và video nén Võ Trung Dũng
7 12140032 Bùi Nguyễn Hoài Nam   OBJECT SEGMENTTATION AND INSERTION FOR STATIC IMAGES AND VIDEO SEQUENCES Võ Trung Dũng
8 12140020 Lê Thanh Hùng   Kỹ thuật cảm biến phổ tần trong mạng vô tuyến nhận thức Hồ Văn Khương
     
HỘI ĐỒNG 2: P.207B1    
Ngày bảo vệ: 31/12/2013 Giờ bảo vệ: 7g30
TS. Đỗ Hồng Tuấn        
TS.Hoàng Trang        
TS. Phạm Quang Thái        
STT MHV HỌ  TÊN Kết quả TÊN ĐỀ TÀI CB HƯỚNG DẪN
1 11146076 Vũ Phương Thảo   Báo cháy sử dụng phương pháp xử lý ảnh Đỗ Hồng Tuấn
2 12140063 Phạm Minh Vương   Kỹ thuật ước lượng phổ tín hiệu GPR Đỗ Hồng Tuấn
3 10140010 Huỳnh Thanh Khoa   Thiết kế chíp tín hiệu hỗn hợp cho hệ thống nhận dạng tiếng Việt Hoàng Trang
4 12140012 Cao Nguyên Đáng   Phân tích chất lượng hoạt động của mạng WDM-PON sử dụng kỹ thuật điều chế đa sóng mang Phạm Quang Thái
5 12140054 Nguyễn Thanh Nhật Trường   Giảm can nhiễu trong mạng WDM-PON bằng cách hiệu chỉnh dạng xung Phạm Quang Thái
6 12140057 Đặng Thanh Tùng   Giảm can nhiễu trong WDM-PON bằng cách kết hợp nhiều mã đường truyền Phạm Quang Thái
             
HỘI ĐỒNG 3: P.208B1    
Ngày bảo vệ: 31/12/2013 Giờ bảo vệ: 7g30
PGS.TS. Phạm Hồng Liên        
PGS.TS.Đặng Thành Tín        
TS. Nguyễn Minh Hoàng        
STT MHV HỌ  TÊN Kết quả TÊN ĐỀ TÀI CB HƯỚNG DẪN
1 12140055 Đỗ Nguyễn Minh Tuấn   Khảo sát, đánh giá, so sánh các phương pháp định vị trong manet Nguyễn Minh Hoàng
2 12146010 Nguyễn Minh Đức   Ước lượng kênh truyền kết hợp với bộ dịch tần số sóng mang và tần số lấy mẫu trong hệ thống OFDM Phạm Hồng Liên
3 12140016 Lê Long Hải   Đánh giá bộ ước lượng kênh truyền thích nghi trong mạng nhận thức vô tuyến Phạm Hồng Liên
4 11140027 Nguyễn Xuân Lâm   Thiết kế và đánh giá chất lượng hệ thống wimax di động Phạm Hồng Liên
5 11140045 Nguyễn Thanh Phương   Ứng dụng bộ ước lượng kênh truyền trong mạng nhận thức vô tuyến Phạm Hồng Liên
6 12140060 Nguyễn Phước Tường Vân   Đánh giá chất lượng giao thức MAC IEEE 802.11P trong mạng VANET Phạm Hồng Liên
7 11146080 Nguyễn Trung Thông   Thiết kế và xây dựng hệ thống giám sát phân tích cảnh báo chủ động cho ISP Nguyễn Minh Hoàng
             
HỘI ĐỒNG 4: P.301B4    
Ngày bảo vệ: 31/12/2013 Giờ bảo vệ: 7g30
TS. Hà Hoàng Kha        
TS.Lưu Thanh Trà        
TS.Võ Quế Sơn        
STT MHV HỌ  TÊN Kết quả TÊN ĐỀ TÀI CB HƯỚNG DẪN
1 12140003 Trần Minh Chương   Đánh giá an ninh mạng cho hệ thống thông tin Lưu Thanh Trà
2 12143169 Nguyễn Thanh Tuấn   Áp dụng lý thuyết hàng đợi để đánh giá các chi tiêu chất lượng trong mạng cảm biến không dây Nguyễn T.Phương Khanh
Võ Quế Sơn
3 12140038 Nguyễn Minh Quân   Đánh giá ảnh hưởng của các kỹ thuật lịch trình đến QoS các dịch vụ trong mạng IP Nguyễn T.Phương Khanh
Võ Quế Sơn
4 12140059 Vương Thanh Tùng   Thiết kế giao thức restful trong wireless sensor networks Nguyễn T.Phương Khanh
Võ Quế Sơn
5 11140063 Nguyễn Minh Tiến   Nâng cao chất lượng dịch vụ thời gian thực trong mạng HSDPA bằng giải thuật M-LWDF Võ Quế Sơn
6 12140058 Nguyễn Thanh Tùng   Thiết kế và triển khai giao thức Lightweight SNMP cho mạng Wireless Sensor Network Võ Quế Sơn
7 11140076 Nguyễn Đình Viên   Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu Light-weight SQL cho mạng cảm biến không dây Võ Quế Sơn
8 12140064 Trịnh Thị Thanh Vy   Khảo sát chất lượng QoS renegotiation trong mạng UMTS Võ Quế Sơn
9 12140040 Trần Xuân Bửu Thạch   Định tuyến điểm điểm trong mạng cảm biến không dây Võ Quế Sơn
     
HỘI ĐỒNG 5: P.206B3    
Ngày bảo vệ: 31/12/2013 Giờ bảo vệ: 7g30
   
PGS.TS. Hoàng Đình Chiến        
TS.Huỳnh Phú Minh Cường        
TS.Vũ Phan Tú
STT MHV HỌ  TÊN Kết quả TÊN ĐỀ TÀI CB HƯỚNG DẪN
1 12140026 Nguyễn Tuấn Khanh   Thiết kế phần cao tần bộ phát của đầu đọc RFID băng tần UHF dùng công nghệ CMOS 'Huỳnh Phú Minh Cường
2 12140062 Trần Kim   Thiết kế phần cao tần bộ thu của đầu đọc RFID dùng công nghệ CMOS 0,18mm 'Huỳnh Phú Minh Cường
3 11140008 Đặng Đức Duy   Ứng dụng xử lý ảnh nhận dạng vật thể theo màu sắc và hình dạng cho robot tay máy Hoàng Đình Chiến
4 12143167 Trần Quảng Sơn   Áp dụng phương pháp ma trận đường dây truyền dẫn cho truyền sóng âm trong không gian mở Vũ Phan Tú
5 12140044 Phan Viết Thảo   Mô phỏng trường của antenna khe đồng trục trong điều trị ung thư bằng phương pháp phần tử hữu hạn Vũ Phan Tú
6 12140005 Nguyễn Thành Công   Áp dụng phương pháp RBF-FDM và BPM cho phân tích tán sắc trong ống dẫn sóng quang học Vũ Phan Tú
       

 

Recruitment

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi