Danh sach Hoi dong bao ve De cuong LVCH

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM      
  KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ      
 BỘ MÔN VIỄN THÔNG      
             
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LVCH
             
HỘI ĐỒNG 1: P. 206B1    
Ngày bảo vệ: 31/12/2013 Giờ bảo vệ: 7g30
PGS.TS. Lê Tiến Thường        
TS. Hồ Văn Khương        
TS. Võ Trung Dũng        
STT MHV HỌ  TÊN Kết quả TÊN ĐỀ TÀI CB HƯỚNG DẪN
1 12140053 Mai Anh Trung   Thiết kế và đánh giá hiệu quả của mã
 khối không gian - thời gian cận trực giao
Hồ Văn Khương
2 12140033 Đỗ Lê Nam   Thiết kế và đánh giá hiệu quả của mã RAPTOR Hồ Văn Khương
3 10140003 Trần Nguyễn Phú Chuyên   Tính toán mềm đám mây di động cho điện thoại thông minh Lê Tiến Thường
4 12140045 Nguyễn Hoàng Thi   Nghiên cứu giải thuật FORENSIC ứng dụng trong xử lý ảnh Lê Tiến Thường
5 12140001 Đào Ngọc Ẩn   Xử lý tín hiệu radar phân giải cao lý thuyết nhiễu xạ hình học Lê Tiến Thường
6 11140013 Nguyễn Minh Hải   Nâng cao chất lượng ảnh và video nén Võ Trung Dũng
7 12140032 Bùi Nguyễn Hoài Nam   OBJECT SEGMENTTATION AND INSERTION FOR STATIC IMAGES AND VIDEO SEQUENCES Võ Trung Dũng
8 12140020 Lê Thanh Hùng   Kỹ thuật cảm biến phổ tần trong mạng vô tuyến nhận thức Hồ Văn Khương
     
HỘI ĐỒNG 2: P.207B1    
Ngày bảo vệ: 31/12/2013 Giờ bảo vệ: 7g30
TS. Đỗ Hồng Tuấn        
TS.Hoàng Trang        
TS. Phạm Quang Thái        
STT MHV HỌ  TÊN Kết quả TÊN ĐỀ TÀI CB HƯỚNG DẪN
1 11146076 Vũ Phương Thảo   Báo cháy sử dụng phương pháp xử lý ảnh Đỗ Hồng Tuấn
2 12140063 Phạm Minh Vương   Kỹ thuật ước lượng phổ tín hiệu GPR Đỗ Hồng Tuấn
3 10140010 Huỳnh Thanh Khoa   Thiết kế chíp tín hiệu hỗn hợp cho hệ thống nhận dạng tiếng Việt Hoàng Trang
4 12140012 Cao Nguyên Đáng   Phân tích chất lượng hoạt động của mạng WDM-PON sử dụng kỹ thuật điều chế đa sóng mang Phạm Quang Thái
5 12140054 Nguyễn Thanh Nhật Trường   Giảm can nhiễu trong mạng WDM-PON bằng cách hiệu chỉnh dạng xung Phạm Quang Thái
6 12140057 Đặng Thanh Tùng   Giảm can nhiễu trong WDM-PON bằng cách kết hợp nhiều mã đường truyền Phạm Quang Thái
             
HỘI ĐỒNG 3: P.208B1    
Ngày bảo vệ: 31/12/2013 Giờ bảo vệ: 7g30
PGS.TS. Phạm Hồng Liên        
PGS.TS.Đặng Thành Tín        
TS. Nguyễn Minh Hoàng        
STT MHV HỌ  TÊN Kết quả TÊN ĐỀ TÀI CB HƯỚNG DẪN
1 12140055 Đỗ Nguyễn Minh Tuấn   Khảo sát, đánh giá, so sánh các phương pháp định vị trong manet Nguyễn Minh Hoàng
2 12146010 Nguyễn Minh Đức   Ước lượng kênh truyền kết hợp với bộ dịch tần số sóng mang và tần số lấy mẫu trong hệ thống OFDM Phạm Hồng Liên
3 12140016 Lê Long Hải   Đánh giá bộ ước lượng kênh truyền thích nghi trong mạng nhận thức vô tuyến Phạm Hồng Liên
4 11140027 Nguyễn Xuân Lâm   Thiết kế và đánh giá chất lượng hệ thống wimax di động Phạm Hồng Liên
5 11140045 Nguyễn Thanh Phương   Ứng dụng bộ ước lượng kênh truyền trong mạng nhận thức vô tuyến Phạm Hồng Liên
6 12140060 Nguyễn Phước Tường Vân   Đánh giá chất lượng giao thức MAC IEEE 802.11P trong mạng VANET Phạm Hồng Liên
7 11146080 Nguyễn Trung Thông   Thiết kế và xây dựng hệ thống giám sát phân tích cảnh báo chủ động cho ISP Nguyễn Minh Hoàng
             
HỘI ĐỒNG 4: P.301B4    
Ngày bảo vệ: 31/12/2013 Giờ bảo vệ: 7g30
TS. Hà Hoàng Kha        
TS.Lưu Thanh Trà        
TS.Võ Quế Sơn        
STT MHV HỌ  TÊN Kết quả TÊN ĐỀ TÀI CB HƯỚNG DẪN
1 12140003 Trần Minh Chương   Đánh giá an ninh mạng cho hệ thống thông tin Lưu Thanh Trà
2 12143169 Nguyễn Thanh Tuấn   Áp dụng lý thuyết hàng đợi để đánh giá các chi tiêu chất lượng trong mạng cảm biến không dây Nguyễn T.Phương Khanh
Võ Quế Sơn
3 12140038 Nguyễn Minh Quân   Đánh giá ảnh hưởng của các kỹ thuật lịch trình đến QoS các dịch vụ trong mạng IP Nguyễn T.Phương Khanh
Võ Quế Sơn
4 12140059 Vương Thanh Tùng   Thiết kế giao thức restful trong wireless sensor networks Nguyễn T.Phương Khanh
Võ Quế Sơn
5 11140063 Nguyễn Minh Tiến   Nâng cao chất lượng dịch vụ thời gian thực trong mạng HSDPA bằng giải thuật M-LWDF Võ Quế Sơn
6 12140058 Nguyễn Thanh Tùng   Thiết kế và triển khai giao thức Lightweight SNMP cho mạng Wireless Sensor Network Võ Quế Sơn
7 11140076 Nguyễn Đình Viên   Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu Light-weight SQL cho mạng cảm biến không dây Võ Quế Sơn
8 12140064 Trịnh Thị Thanh Vy   Khảo sát chất lượng QoS renegotiation trong mạng UMTS Võ Quế Sơn
9 12140040 Trần Xuân Bửu Thạch   Định tuyến điểm điểm trong mạng cảm biến không dây Võ Quế Sơn
     
HỘI ĐỒNG 5: P.206B3    
Ngày bảo vệ: 31/12/2013 Giờ bảo vệ: 7g30
   
PGS.TS. Hoàng Đình Chiến        
TS.Huỳnh Phú Minh Cường        
TS.Vũ Phan Tú
STT MHV HỌ  TÊN Kết quả TÊN ĐỀ TÀI CB HƯỚNG DẪN
1 12140026 Nguyễn Tuấn Khanh   Thiết kế phần cao tần bộ phát của đầu đọc RFID băng tần UHF dùng công nghệ CMOS 'Huỳnh Phú Minh Cường
2 12140062 Trần Kim   Thiết kế phần cao tần bộ thu của đầu đọc RFID dùng công nghệ CMOS 0,18mm 'Huỳnh Phú Minh Cường
3 11140008 Đặng Đức Duy   Ứng dụng xử lý ảnh nhận dạng vật thể theo màu sắc và hình dạng cho robot tay máy Hoàng Đình Chiến
4 12143167 Trần Quảng Sơn   Áp dụng phương pháp ma trận đường dây truyền dẫn cho truyền sóng âm trong không gian mở Vũ Phan Tú
5 12140044 Phan Viết Thảo   Mô phỏng trường của antenna khe đồng trục trong điều trị ung thư bằng phương pháp phần tử hữu hạn Vũ Phan Tú
6 12140005 Nguyễn Thành Công   Áp dụng phương pháp RBF-FDM và BPM cho phân tích tán sắc trong ống dẫn sóng quang học Vũ Phan Tú