Schedule for project and graduate thesis presentation

THÔNG BÁO

Lịch bảo vệ ĐAMH 1,2 và LVTN

các lớp CQ,VIỆT PHÁP,TC ban ngày và ban đêm, Cao học

 

 1. CÁC LỚP CHÍNH QUI +B2:
 • ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1,2:

Nộp quyển:     30/12/2013

Bảo vệ:           06/01/2014

 • THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:

Nộp báo cáo: 

 • LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP:

Chính qui:

Nộp quyển:     16/12/2013

Bảo vệ:           07/01/2014

Việt Pháp:

Nộp quyển:      

Bảo vệ:                       

 1. CÁC LỚP TẠI CHỨC NGÀY VÀ ĐÊM:
 • ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1,2:

Nộp quyển: 17/12/2013                     

Bảo vệ:       10/01/2014

 • THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:

Nộp báo cáo: 16/12/2013       

Bảo vệ:          10/01/2014

 • LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP:

Nộp quyển:     6/1/2014

Bảo vệ:          10/01/2014

 1. CAO HỌC:
 • Đề cương LVCH

Nộp quyển:     16/12/2013 (nộp 03 quyển)

Bảo vệ:           31/12/2013

 • Bảo vệ Luận văn

Nộp quyển:     6/12/2013 (nộp 02 quyển chính bìa xoắn, 3 quyển tóm tắt)

Bảo vệ:           30/12/2013

 

Đề nghị học viên, sinh viên theo dõi thông báo để biết chính xác thời gian và phòng bảo vệ

 

TP.HCM, NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2013

BỘ MÔN VIỄN THÔNG.

Recruitment

instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi