• 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Lịch nộp quyển và bảo vệ ĐAMH, TTTN, LVTN KH201

14-12-2020 Hits:325

Lịch nộp quyển và bảo vệ ĐAMH, TTTN, LVT…

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông TP.HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2020 LỊCH NỘP QUYỂN VÀ BẢO VỆ ĐAMH, TTTN và LVTN các chương trình Chính Qui, Việt Pháp,...

Read more
Lịch Báo cáo tiến độ LVTN KH201

16-11-2020 Hits:185

Lịch Báo cáo tiến độ LVTN KH201

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông TP.HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2020 THÔNG BÁO BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HK201   Tất cả sinh viên (CQ, VLVH, VP)...

Read more
Thông báo thực hiện luận văn tốt nghiệp Đại học Học kỳ 1 năm 2020-2021

09-10-2020 Hits:415

Thông báo thực hiện luận văn tốt nghiệp …

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông Ngày 09/10/2020   THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC-HỌC KỲ 1 NĂM 2020-2021   Các bạn sinh viên đăng ký thực...

Read more
Thông báo thực tập tốt nghiệp HK193

29-07-2020 Hits:741

Thông báo thực tập tốt nghiệp HK193

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông TP.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2020 THÔNG BÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 193 Sinh viên đã đăng ký thực tập HK193 xem...

Read more
Lịch nộp quyển và bảo vệ ĐAMH, TTTN, LVTN

10-07-2020 Hits:707

Lịch nộp quyển và bảo vệ ĐAMH, TTTN, LVT…

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông TP.HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2020   LỊCH NỘP QUYỂN VÀ BẢO VỆ ĐAMH, TTTN và LVTN các chương trình Chính Qui, Việt Pháp,...

Read more
Báo cáo tiến độ Luận văn tốt nghiệp KH192

26-05-2020 Hits:420

Báo cáo tiến độ Luận văn tốt nghiệp KH19…

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông TP.HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2020   THÔNG BÁO BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HK192   - Tất cả sinh viên (CQ, VLVH, VP)...

Read more
Luận văn tốt nghiệp HK192 - Danh sách sinh viên và CBHD

24-02-2020 Hits:665

Luận văn tốt nghiệp HK192 - Danh sách si…

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông   DSSV các lớp chính quy đăng ký môn học LVTN HK192 (Cập nhật 26/03/2020)   STT MASV Họ và tên lót Tên CBHD 1 1410036 Phạm Nguyễn Trường An Đặng Ngọc Hạnh 2 1410057 Đoàn Quỳnh Anh Đặng Ngọc Hạnh 3 1512158 Nguyễn...

Read more
Đề cương HK192 - Danh sách sinh viên và CBHD

24-02-2020 Hits:739

Đề cương HK192 - Danh sách sinh viên và …

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông   DSSV các lớp chính quy đăng ký môn học Đề cương HK192 (Cập nhật 26/03/2020)   STT MASV Họ và tên lót Tên CBHD 1 1412291 Nguyễn Lê Thế Minh Đặng Ngọc Hạnh 2 1510399 Lê Thanh Danh Đặng Nguyên...

Read more
Thực tập tốt nghiệp HK192 - Danh sách sinh viên và CBHD

24-02-2020 Hits:541

Thực tập tốt nghiệp HK192 - Danh sách si…

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông   DSSV các lớp chính quy đăng ký môn học Thực tập HK192 (Cập nhật 26/03/2020)   STT MASV Họ và tên lót Tên CBHD 1 41302378 Trần Anh Minh Đặng Ngọc Hạnh 2 1611853 Đào Thành Long Đặng Nguyên Châu 3 1511879 Lê...

Read more
Đồ án HK192 - Danh sách sinh viên và CBHD

24-02-2020 Hits:1022

Đồ án HK192 - Danh sách sinh viên và CBH…

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông   DSSV các lớp chính quy đăng ký môn học Đồ án HK192 (Cập nhật 30/03/2020)   STT MASV Họ và tên lót Tên CBHD 1 1711091 Trần Khánh Đức Đặng Ngọc Hạnh 2 1710912 Võ Dương Đặng Ngọc Hạnh 3 1711204 Trịnh Hoàng...

Read more
Thông báo Lịch nộp và bảo vệ HK191

27-11-2019 Hits:555

Thông báo Lịch nộp và bảo vệ HK191

LỊCH NỘP QUYỂN VÀ BẢO VỆ ĐAMH, TTTN và LVTN các chương trình Chính Qui, Việt Pháp, VLVH Đề cương và Luận văn Cao Học Chương Trình   NỘP QUYỂN BẢO VỆ Cao Học Đề cương 23/12/2019 Nộp 03...

Read more
LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ HK 2/2018 - 2019

10-07-2019 Hits:453

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ HK 2/2018 -…

                                                           ...

Read more