• 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Báo cáo tiến độ Luận văn tốt nghiệp KH192

26-05-2020 Hits:115

Báo cáo tiến độ Luận văn tốt nghiệp KH19…

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông TP.HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2020   THÔNG BÁO BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HK192   - Tất cả sinh viên (CQ, VLVH, VP)...

Read more
Luận văn tốt nghiệp HK192 - Danh sách sinh viên và CBHD

24-02-2020 Hits:412

Luận văn tốt nghiệp HK192 - Danh sách si…

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông   DSSV các lớp chính quy đăng ký môn học LVTN HK192 (Cập nhật 26/03/2020)   STT MASV Họ và tên lót Tên CBHD 1 1410036 Phạm Nguyễn Trường An Đặng Ngọc Hạnh 2 1410057 Đoàn Quỳnh Anh Đặng Ngọc Hạnh 3 1512158 Nguyễn...

Read more
Đề cương HK192 - Danh sách sinh viên và CBHD

24-02-2020 Hits:549

Đề cương HK192 - Danh sách sinh viên và …

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông   DSSV các lớp chính quy đăng ký môn học Đề cương HK192 (Cập nhật 26/03/2020)   STT MASV Họ và tên lót Tên CBHD 1 1412291 Nguyễn Lê Thế Minh Đặng Ngọc Hạnh 2 1510399 Lê Thanh Danh Đặng Nguyên...

Read more
Thực tập tốt nghiệp HK192 - Danh sách sinh viên và CBHD

24-02-2020 Hits:343

Thực tập tốt nghiệp HK192 - Danh sách si…

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông   DSSV các lớp chính quy đăng ký môn học Thực tập HK192 (Cập nhật 26/03/2020)   STT MASV Họ và tên lót Tên CBHD 1 41302378 Trần Anh Minh Đặng Ngọc Hạnh 2 1611853 Đào Thành Long Đặng Nguyên Châu 3 1511879 Lê...

Read more
Đồ án HK192 - Danh sách sinh viên và CBHD

24-02-2020 Hits:795

Đồ án HK192 - Danh sách sinh viên và CBH…

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông   DSSV các lớp chính quy đăng ký môn học Đồ án HK192 (Cập nhật 30/03/2020)   STT MASV Họ và tên lót Tên CBHD 1 1711091 Trần Khánh Đức Đặng Ngọc Hạnh 2 1710912 Võ Dương Đặng Ngọc Hạnh 3 1711204 Trịnh Hoàng...

Read more
Thông báo Lịch nộp và bảo vệ HK191

27-11-2019 Hits:403

Thông báo Lịch nộp và bảo vệ HK191

LỊCH NỘP QUYỂN VÀ BẢO VỆ ĐAMH, TTTN và LVTN các chương trình Chính Qui, Việt Pháp, VLVH Đề cương và Luận văn Cao Học Chương Trình   NỘP QUYỂN BẢO VỆ Cao Học Đề cương 23/12/2019 Nộp 03...

Read more
LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ HK 2/2018 - 2019

10-07-2019 Hits:307

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ HK 2/2018 -…

                                                           ...

Read more

06-11-2017 Hits:1226

2017 - TỔ CHỨC MÔN HỌC THÍ NGHIỆM TRUYỀ…

TỔ CHỨC MÔN HỌC THÍ NGHIỆM TRUYỀN SỐ LIỆU VÀ MẠNG 2017   Mỗi lớp gồm 30 ~ 32 sinh viên được chia làm 8 tổ, mỗi tổ làm các bài thí...

Read more

28-09-2017 Hits:974

DSSV CÁC LỚP VLVH NHẬN ĐỒ ÁN, THỰC TẬP N…

DSSV CÁC LỚP VLVH NHẬN ĐỒ ÁN, THỰC TẬP NGÀNH DTVT Ma MH TÊN MH Ma NH To So  TT MSSV Ho Lot Ten Bộ môn CBHD 405902 ĐAMH Đ.Tử Viễn Thông 1 T01 A 6 1433454 Mai Lê Phương Duy Viễn thông Đặng Nguyên Châu 405902 ĐAMH Đ.Tử Viễn Thông 1 T01 A 10 1533058 Lê Thị Kim Ngân Viễn...

Read more

15-09-2017 Hits:901

DANH SÁCH CHUYỂN GVHD HK171

DANH SÁCH CHUYỂN GVHD HK171 MSSV HỌ TÊN MSMH TÊN MH Nhóm -Tổ CBHD GHI CHÚ 41302686 Đinh Ngô Giang  Nhân 405102 ĐAMH điệntử viễn thông 1             A01   Chuyển từ Thầy Đinh Quốc Hùng sang cô Võ Thị Thu Hồng 1413482 Võ Duy             Tấn         EE4331 Đề cương luận văn tn                 A01 Nguyễn...

Read more

07-09-2017 Hits:733

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HƯỚNG HK171

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM KHOA ĐIỆN –ĐIỆN TỬ BỘ MÔN VIỄN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   TP.HCM, ngày 31 tháng 08...

Read more
sikiş https://turk.porn anal seks Adıyaman tütünü