• 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Thông báo về việc nộp Báo cáo tiến độ giữa kỳ LVTN hệ CQ, VLVH và VP của HK 202

13-04-2021 Hits:56

Thông báo về việc nộp Báo cáo tiến độ gi…

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông TP.HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2021 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC-HỌC KỲ 2 NĂM 2020-2021     Các bạn...

Read more
Thông báo thực hiện LVTN Đại học Học kỳ 2 năm 2020-2021

04-03-2021 Hits:451

Thông báo thực hiện LVTN Đại học Học kỳ …

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông TP.HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2021 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC-HỌC KỲ 2 NĂM 2020-2021     Các bạn...

Read more
Lịch nộp quyển và bảo vệ ĐAMH, TTTN, LVTN KH201

14-12-2020 Hits:414

Lịch nộp quyển và bảo vệ ĐAMH, TTTN, LVT…

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông TP.HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2020 LỊCH NỘP QUYỂN VÀ BẢO VỆ ĐAMH, TTTN và LVTN các chương trình Chính Qui, Việt Pháp,...

Read more
Lịch Báo cáo tiến độ LVTN KH201

16-11-2020 Hits:274

Lịch Báo cáo tiến độ LVTN KH201

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông TP.HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2020 THÔNG BÁO BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HK201   Tất cả sinh viên (CQ, VLVH, VP)...

Read more
Thông báo thực hiện luận văn tốt nghiệp Đại học Học kỳ 1 năm 2020-2021

09-10-2020 Hits:555

Thông báo thực hiện luận văn tốt nghiệp …

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông Ngày 09/10/2020   THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC-HỌC KỲ 1 NĂM 2020-2021   Các bạn sinh viên đăng ký thực...

Read more
Thông báo thực tập tốt nghiệp HK193

29-07-2020 Hits:867

Thông báo thực tập tốt nghiệp HK193

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông TP.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2020 THÔNG BÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 193 Sinh viên đã đăng ký thực tập HK193 xem...

Read more
Lịch nộp quyển và bảo vệ ĐAMH, TTTN, LVTN

10-07-2020 Hits:811

Lịch nộp quyển và bảo vệ ĐAMH, TTTN, LVT…

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông TP.HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2020   LỊCH NỘP QUYỂN VÀ BẢO VỆ ĐAMH, TTTN và LVTN các chương trình Chính Qui, Việt Pháp,...

Read more
Báo cáo tiến độ Luận văn tốt nghiệp KH192

26-05-2020 Hits:473

Báo cáo tiến độ Luận văn tốt nghiệp KH19…

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông TP.HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2020   THÔNG BÁO BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HK192   - Tất cả sinh viên (CQ, VLVH, VP)...

Read more
Luận văn tốt nghiệp HK192 - Danh sách sinh viên và CBHD

24-02-2020 Hits:736

Luận văn tốt nghiệp HK192 - Danh sách si…

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông   DSSV các lớp chính quy đăng ký môn học LVTN HK192 (Cập nhật 26/03/2020)   STT MASV Họ và tên lót Tên CBHD 1 1410036 Phạm Nguyễn Trường An Đặng Ngọc Hạnh 2 1410057 Đoàn Quỳnh Anh Đặng Ngọc Hạnh 3 1512158 Nguyễn...

Read more
Đề cương HK192 - Danh sách sinh viên và CBHD

24-02-2020 Hits:789

Đề cương HK192 - Danh sách sinh viên và …

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông   DSSV các lớp chính quy đăng ký môn học Đề cương HK192 (Cập nhật 26/03/2020)   STT MASV Họ và tên lót Tên CBHD 1 1412291 Nguyễn Lê Thế Minh Đặng Ngọc Hạnh 2 1510399 Lê Thanh Danh Đặng Nguyên...

Read more
Thực tập tốt nghiệp HK192 - Danh sách sinh viên và CBHD

24-02-2020 Hits:589

Thực tập tốt nghiệp HK192 - Danh sách si…

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông   DSSV các lớp chính quy đăng ký môn học Thực tập HK192 (Cập nhật 26/03/2020)   STT MASV Họ và tên lót Tên CBHD 1 41302378 Trần Anh Minh Đặng Ngọc Hạnh 2 1611853 Đào Thành Long Đặng Nguyên Châu 3 1511879 Lê...

Read more
Đồ án HK192 - Danh sách sinh viên và CBHD

24-02-2020 Hits:1067

Đồ án HK192 - Danh sách sinh viên và CBH…

Khoa Điện - Điện tử Bộ môn Viễn thông   DSSV các lớp chính quy đăng ký môn học Đồ án HK192 (Cập nhật 30/03/2020)   STT MASV Họ và tên lót Tên CBHD 1 1711091 Trần Khánh Đức Đặng Ngọc Hạnh 2 1710912 Võ Dương Đặng Ngọc Hạnh 3 1711204 Trịnh Hoàng...

Read more
Thông báo Lịch nộp và bảo vệ HK191

27-11-2019 Hits:587

Thông báo Lịch nộp và bảo vệ HK191

LỊCH NỘP QUYỂN VÀ BẢO VỆ ĐAMH, TTTN và LVTN các chương trình Chính Qui, Việt Pháp, VLVH Đề cương và Luận văn Cao Học Chương Trình   NỘP QUYỂN BẢO VỆ Cao Học Đề cương 23/12/2019 Nộp 03...

Read more
Account Suspended
Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.