• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

17-05-2018 Hits:1167

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP https://drive.google.com/file/d/17kROWz08I6X_sybU7zKgR_WQ7BZowErn/view?usp=sharing  

Read more
VTTEK Open Day: 5G Opportunities and Challenges

10-05-2018 Hits:983

VTTEK Open Day: 5G Opportunities and Cha…

  Hội thảo công nghệ và hướng nghiệp: “VTTEK Open Day: 5G Opportunities & Challenges”   Tiếp nối thành công của sự kiện ngày hội tuyển dụng năm 2017, Trung tâm nghiên cứu công...

Read more
Mobiphone recruitment

02-09-2017 Hits:1718

Mobiphone recruitment

Read more