Projects

2011

 

Nghiên cứu giải pháp điều chỉnh công suất thích nghi giải quyết bài toán tắt nghẽn mạng cho các trạm gốc (BTS) trong hệ thống thông tin di động tế bào trong thời gian cao điểm với lưu lượng tăng đột biến, Cấp Bộ, B2010-20-05, 2010-2011, TS. Đỗ Hồng Tuấn (chủ nhiệm)

 

2010

 

Nghiên cứu giải pháp xây dựng thiết bị VoIP phục vụ liên lạc nội bộ giữa ĐH Quốc Gia và các trường thành viên trên đường truyền 1Gbps dùng chung, Trọng điểm ĐH Quốc Gia,2008-2010, ThS. Nguyễn Chí Ngọc (chủ nhiệm)

Thiết kế và thi công hệ thống bảo mật cho các tổng đài IP và phần mềm máy trạm trên mạng Intranet. Cấp Bộ, ThS. Nguyễn Chí Ngọc (chủ nhiệm)

 

2009

 

Ứng dụng anten thông minh và bộ cân bằng thích nghi trong các hệ thống thông tin không dây băng rộng, T-Đ-ĐT-2008-07, Cấp Trường, 2008-2009, TS. Đỗ Hồng Tuấn (đồng chủ nhiệm), nghiệm thu: 9/2009, Tốt

Thiết kế hệ thống đo anten ngoài trời trên dải tần 0.8-30GHz tại ĐHBK TP. HCM, T-Đ-ĐT-2008-28, Cấp Trường, 2008-2009, TS. Đỗ Hồng Tuấn (đồng chủ nhiệm), nhiệm thu: 6/2009, Tốt

 

2008

 

Ứng dụng công nghệ RFID vào quản lý phương tiện giao thông đường bộ. Cấp Bộ KHCN, 2006-2008, kS. Đặng Anh Tuấn (chủ nhiệm)

 

2007

 

Nghiên cứu hòan thiện công nghệ chế tạo vật liệu hấp thụ sóng radar dải tần X và S. Cấp TPHCM, TS. Hoàng Đình Chiến (chủ nhiệm), nghiệm thu 8/2007, Xuất sắc

 

2006

 

Xây dựng phần mềm mô phỏng một sộ thiết bị Điện tử - Viễn thông phục vụ giảng dạy thí nghiệm - thực hành trong các trường kỹ thuật, Cấp TPHCM 265/HĐ-KHCN, 2005, ThS.Đinh Quốc Hùng - ThS.Võ Quế Sơn, nghiệm thu 04/2006, Khá

 

2005

 

Ứng dụng Wavelets nhận dạng tiếng nói tiếng việt trong điều khiển và thông tin. Cấp Bộ B2001-20-23TD, nghiệm thu: 1/2005, Khá

Nghiên cứu và triển khai ứng dụng một số hệ vật liệu hấp thụ sóng điện từ trên các dải tần radar, tia X và tia γ. Cấp TPHCM, TS. Hoàng Đình Chiến (chủ nhiệm), nghiệm thu 6/2005, Xuất sắc

 

2004

 

Nghiên cứu ứng dụng Wavelets và Neural Networks vào việc xử lý tín hiệu trong  thông tin. Cấp Bộ B2001-20-20, TS. Hoàng Đình Chiến (chủ nhiệm), nghiệm thu 10/2004, Khá

Xây dựng hệ thống điều khiển giám sát từ xa các trạm VSAT điểm nối điểm. Cấp Bộ BCVT, TS. Hoàng Đình Chiến (chủ nhiệm), nghiệm thu 6/2004, Tốt

Lập phương án cải tạo  anten HOA SEN 2 và thiết lập trạm thu phát tín hiệu để cung cấp các dịch vụ VSAT qua vệ tinh THAI COM 3. Cấp Bộ BCVT, TS. Hoàng Đình Chiến (chủ nhiệm), nghiệm thu 6/2004, Tốt

 

2003

 

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật Wavelets vào xử lý tín hiệu trong  các hệ thống  điện-điện tử- thông tin, Cấp Bộ B99-20-55, TS. Hoàng Đình Chiến (chủ nhiệm), nghiệm thu 2/2003, Tốt

 

2001

 

Nghiên cứu vật liệu hấp thụ sóng RADAR.(vật liệu nguỵ trang). Cấp Bộ B-2000-20-26, TS. Hoàng Đình Chiến (chủ nhiệm), nghiệm thu 6/2001, Tốt

 Nghiên cứu các hệ vật liệu hấp thụ và khử phản xạ sóng điện từ. Cấp Cơ Sở, TS. Hoàng Đình Chiến (chủ nhiệm), nghiệm thu 1/2001, Tốt